Strona główna
Zarząd SM
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Wydziały SM
Galeria
Przetargi
Ogłoszenie
Kontakt
 


Izydor Żółtowski   Przewodniczący Rady Nadzorczej SM
Ryszard BeckerZ-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  SM
Krzysztof LangowskiSekretarz Rady Nadzorczej  SM
Zofia Isbrandt Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM
Edmund Jaranowski Członek Rady Nadzorczej SM
Leszek Kastner Członek Rady Nadzorczej SM
Jerzy PaszekCzłonek Rady Nadzorczej SM
Grażyna ChoroszkiewiczCzłonek Komisji Rewizyjnej  Rady Nadzorczej SM
Elżbieta Rutkowska Członek Komisji Rewizyjnej  Rady Nadzorczej SM
 
Top